نقش ما در جامعه

 

روشنگران بر پایه های عمیق اعتماد ، کیفیت و کار تیمی ساخته شده است . ترکیب این سه اصل مهم سرلوحه کاری شرکت ما می باشد .

 

ما معتقدیم که با هم می توانیم تغییراتی در روند پیشرفت سازمان ها ایجاد کنیم. کار ما تاثیر مستقیمی بر روی مشتریانمان دارد، به طور کلی کار ما بر روی بازارها و در ابعاد بزرگتر بر روی جامعه تاثیر گذار است.

 

افراد ما پایبند اصول مشتری مداری و پذیرای مسئولیت مشتریانمان هستند. ما در روشنگران یک حس روشن از اهداف خود در زمان حضور در محل کار داریم: ما معتقدیم که کار ما باعث کمک به اطمینان دهی در بازار سرمایه وتقویت اقتصاد جامعه می گردد و در نهایت باعث پیشرفت و رفاه در جوامعی که در آن زندگی می کنیم نیز می گردد.

 

ما می خواهیم با افرادی که در این هدف با ما همسو هستند همکاری داشته باشیم، افرادی که می خواهند یک تغییر خوب و مثبت در اجتماع ایجاد کنند، افرادی که می خواهند در جهانی که زندگی می کنند ، رفاه اجتماعی کافی برای هرکسی وجود داشته باشد.

 

 

تماس با روشنگران صبا

با ما در ارتباط باشید و از مشاوره رایگان متخصصین ما بهره مند شوید .

 تلفن: 54468000-021

 نمابر: 89775667-021

تلگرام: 09106894197

اهداف روشنگران صبا

ما معتقدیم که با هم می توانیم تغییراتی در روند پیشرفت سازمان ها ایجاد کنیم . کار ما تاثیر مستقیمی بر روی مشتریانمان دارد ، به طور کلی کار ما بر روی بازارها و در ابعاد بزرگتر بر روی جامعه تاثیر گذار است .                                       علی دهکبدر

Scroll to Top